Teker - Tehnička kermaika

Teker logo

Šamotni nosači

Šamotni nosači grejnih tela izrađeni su od visoko vatrostalnih materijala, sa malim sadržajem Fe2O3 i visokim sadržajem Al2O3 i imaju široku primenu kod elektrotermijskih uređaja (metalurške i industrijske peći, sušare).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vatrostalnost SK 34/35
Zapreminska težina 1,9 g/cm3

HEMIJSKA ANALIZA

Al2O3 50%
Fe2O3 1,5%

U ovu grupu svrstavamo i mufole-nosače grejača za laboratorijske peći. Kao prateći deo ovog programa proizvodimo i malterna veziva, kao i vatrostalni beton. Materijali na bazi Al2O3 imaju primenu kod izolacija gasnih kotlova. Opširnije o tome na stranici našeg sajta: primena.

  • Šamotni nosač verzija 1 TEKER.RS
  • Šamotni nosač verzija 2 TEKER.RS
  • Šamotni nosač verzija 3 TEKER.RS